Herhaalt de geschiedenis zich?

» Posted by on May 23, 2011 in Alle berichten, Business - ICT Alignement, Cloud Computing, Het Nieuwe Werken, SmartPhones, Tablet, Technologie, Trends | 4 comments

Herhaalt de geschiedenis zich?

De computer kent een rijke historie die al vele ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Zo zijn we van het mainframe tijdperk in de jaren tachtig overgeschakeld naar de personal computer.

De computer werd steeds krachtiger, kleiner en goedkoper. Waar in het begin van het computertijdperk alleen bedrijven computers konden veroorloven werd de computer door deze ontwikkeling ook bereikbaar voor de consument. Door de ontwikkeling van de toenemende kracht en het steeds goedkoper worden van de computer werden voor bedrijven en de consument steeds uitgebreidere programma’s ontwikkeld.

Jarenlang bleef deze ontwikkeling doorgaan waardoor vanaf het begin van de jaren 2000 er een situatie ontstond dat de personal computer thuis vaak meer capaciteit en mogelijkheden had dan de computer op het werk, dit doordat bedrijven onder andere door de complexiteit van het computernetwerk minder makkelijk vernieuwing door kunnen voeren.

De complexe computernetwerken met al zijn personal computers zijn voor vele bedrijven een doorn in het oog. Hoge kosten voor beheer en trage vernieuwing kunnen er voor zorgen dat bedrijven op grote achterstand komen ten opzichte van nieuwe concurrenten of bedrijven die continu ICT vernieuwing doorvoeren. Ontevreden gebruikers die thuis meer kunnen dan op het werk.

Met de komst van een krachtig internet met vele mogelijkheden is de ICT wereld een switch aan het maken naar een nieuwe architectuur die de problemen van de oorspronkelijke architectuur het hoofd kan bieden, Cloud-Computing.

Door deze ontwikkeling is het mogelijk om applicaties met uitgebreide mogelijkheden over het internet aan te bieden via een browser aan de medewerker. Hierdoor kan sneller vernieuwing worden doorgevoerd, gaan beheerkosten omlaag en is het niet meer noodzakelijk om de personal computer uit te voeren met krachtige processoren en super snel geheugen, omdat er niet meer nodig is dan een browser en een connectie naar het internet.

De firma Google anticipeert op deze ontwikkeling door het op de markt brengen van een soort laptop waarbij het operating systeem en de browser zijn geïntegreerd, de ChromeBook, waarbij je via het internet applicaties kunt starten. Door deze ontwikkeling hoeft er veel minder beheer uitgevoerd te worden op het “personal device”. Al het beheer en beveiliging vind centraal plaats op de “internet” server-omgeving waarvandaan de browser-based applicatie wordt aangeboden. Beheer op het personal device zal hierdoor drastisch afnemen en zullen applicaties sneller zullen gaan aansluiten op de wensen van bedrijven. Hierdoor kunnen bedrijven zich focussen op hun business in plaats van het beheren van een complexe ICT-omgeving.

Maar wat schetst mijn verbazing?????

Met de intrede van Cloud-Computing zou ik denken dat de problematiek die sinds de jaren tachtig is ontstaan zich niet meer zou gaan voordoen, we zullen er toch wel van geleerd hebben. Maar met de komst van SmartPhones en Tablets ontstaat er weer een gelijksoortige situatie en gaan we weer 30 jaar terug. Applicatie leveranciers ontwikkelen nu opnieuw gedecentraliseerde applicaties voor de SmartPhones en Tablets, waardoor we als consument worden verplicht regelmatig de SmartPhone en Tablets te vernieuwen. Zelfs SmartPhones die nog geen jaar oud zijn kennen door deze ontwikkeling nu alweer een achterstand. Ze hebben te weinig opslag, te weinig kracht. Dagelijks komen er nieuwere versies uit van toestellen met een nog krachtigere processor en nog meer opslag, met een nieuwer operating systeem en dagelijks updates van reeds geïnstalleerde applicaties. Om deze nieuwere devices weer goed te beveiligen en te beheren worden weer nieuwe beveiliging en beheer applicaties ontwikkeld.

De technologie is zover dat applicaties vanuit het internet via een browser kunnen worden aangeboden, waarbij de browser en applicatie dermate intelligent zijn, dat afhankelijk van het device, de grote van het scherm, de type browser, de user interface voor de applicatie zichzelf kan aanpassen aan de interface die het beste  past bij het device.

Binnen ons eigen bedrijf gebruiken wij bijvoorbeeld Exact Synergy die afhankelijk van het device een juiste interface aanbiedt. Mijn persoonlijke website biedt afhankelijk van het device een passende user interface.

Maar ondanks dat de technologie de juiste mogelijkheden biedt lijkt het er op alsof de geschiedenis zich gaat herhalen. Vanuit het bedrijfsleven hebben we 30 jaar gewerkt naar een architectuur die de problematiek van de oude architectuur het hoofd biedt.

Kan iemand mij dan uitleggen waarom applicatie leveranciers niet gewoon in de Cloud ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld op het Microsoft Azure platform, in plaats van weer lokale applicaties op de nieuwe toekomstige devices? Heeft de wereld van ICT de afgelopen jaren dan toch niets geleerd? Wordt ik als consument en bedrijf weer verplicht tot het jaarlijks aanschaffen van het nieuwste van de nieuwste hardware om te voorkomen dat ik achterop raak en mijn concurrentiepositie verzwak?

Ik ben deze vervangings economie ondertussen wel zat. Laten we al deze lokale computerkracht met bjibehorende stroomverbruik en vervuiling (elk jaar weer een oud mobieltje als afval) lekker centraliseren, en zorgen dat we echt werken aan groene flexibele ICT, waarbij ICT mij biedt wat wij als bedrijf en ik als consument nodig heb.

Nu we voldoende lokale computerkracht hebben lijkt het mij dat de ICT wereld zich moet focussen op krachtige browser-based applicaties vanuit gecentraliseerde efficiënte datacenters. Het geld dat ik jaarlijks kwijt ben aan mijn nieuwe device en de lokale applicatiekosten (plus beheerapplicaties, updates, etc.) besteed ik met liefde aan gecentraliseerde goed functionerende veilige applicaties, waarbij ik er op mag vertrouwen dat mijn data centraal altijd beschikbaar is en niet openbaar wordt gemaakt zonder mijn toestemming.

Welkom in de nieuwe ”oude”  wereld die SmartPhones en Tablets heet.

Ben je het eens (of oneens) met bovenstaand bericht, laat een comment achter!