Het Nieuwe Werken door de eeuwen heen

» Posted by on Apr 26, 2011 in Alle berichten, Het Nieuwe Werken | 0 comments

Het Nieuwe Werken door de eeuwen heen

Het Nieuwe Werken is eigenlijk helemaal niet nieuw. Wat bij Het Nieuwe Werken wordt beschreven gaat over het gedrag van de mens en organisaties/bedrijven in het huidige tijdsbeeld. Dit gedrag verandert, vooral door invloed van technologische ontwikkelingen.

Om te schetsen wat ik bedoel ga ik heel ver terug in de tijd en neem jullie mee aan de hand van een voorbeeld dat Het Nieuwe Werken altijd al heeft bestaan. Hiervoor begin ik in het tijdsperk waarbij de primaire bezigheid van de mens was het zoeken naar voedsel, de eerste laag  van de piramide van Maslov.

In dit voorbeeld ga ik uit van het in groepsverband vangen van vlees/vis voor het verkrijgen van voedsel, maar dit voorbeeld is ook van toepassing op het verzamelen van groente of andere voedselbronnen.

De groep ging als team aan de slag en omsingelde dieren, zodat men deze makkelijker kon vangen. Dit vangen kostte veel tijd en leverde veel verwondingen op. In de groep zat 1 persoon, de uitvinder, die bedacht had dat het omsingelen zeer omslachtig was en veel slachtoffers maakte, en bedacht de speer, waardoor je veel sneller en met minder schade een dier kon vangen. Al snel zag men de voordelen van de speer, en ook de andere groepsleden maakten hun eigen speer. Door de speer hield men meer tijd over en had de groep minder slachtoffers.

Met de tijd die men overhield ten opzichte van de tijd die men vroeger nodig had ging iedereen anders om. Binnen de groep zat een ondernemer, die  in de overgebleven tijd extra speren ging maken en deze verruilde met andere groepen in de buurt. Hij ruilde de speren tegen een percentage van het gevangen voedsel. Hierdoor hield de ondernemer nog meer tijd over, omdat hij zelf geen voedsel meer hoefde te vangen. Al snel wilde in de omgeving iedereen een speer, en zo kwam het dat de ondernemer aan andere groepsleden vroeg om hem te komen helpen, zodat ze meer speren konden maken in ruil voor extra voedsel, en zo waren er werknemers.

In het begin ging het er erg ongestructureerd aan toe, maar binnen de groep zat een manager. Door de werkzaamheden op een bepaalde volgorde te doen met ieder een eigen taak, bleek dat er meer speren geproduceerd konden worden en al snel ontstond er een bedrijf, met een ondernemer, werknemers en een manager.

Omdat iedereen in de buurt al snel was voorzien van speren kwam 1 van de medewerkers op het idee om aan andere groepen te vragen of zij aan verder gelegen groepen hun speren wilde verruilen tegen voedsel, waarbij zij een deel zelf mochten houden. En zo ontstond er de verkoper.

De hele groep hield meer tijd over en begon in de overgebleven tijd hun omgeving mooi te maken. Veiligere woongelegenheid maken tegen de wilde dieren was begonnen en had men tijd voor laag 2 in de piramide van Maslov.

De uitvinder binnen de groep kwam op een nieuw idee, de speer afschieten met een boog, waardoor je een beter resultaat kreeg, en zo ontwikkelde zich een nieuw product, de pijl en boog.

De manager zorgde er voor dat het nieuwe product weer goed werd geproduceerd en de verkoper dat de nieuwe groepen werden voorzien van het nieuwe product.

Om aan de steeds groter wordende vraag te voorzien, maar ook omdat men ineens veel tijd over had, gingen groepsleden van andere groepen zich aansluiten bij de eerste groep en ging men daar wonen om dagelijks te helpen in het bedrijf.

Binnen de groep zat een andere uitvinder die besloten had dat sommige taken makkelijker, beter en sneller werden uitgevoerd als hij hiervoor een machine ontwikkelde, en zo ontstond er een fabriek.

Om de verkoop goed te kunnen doen over alle groepen was goede communicatie nodig tussen de fabriek, de verkoper en de andere groepen. En zo werd communicatie een belangrijke activiteit.

Maar door de nieuwe machines was er niet  voor iedereen meer werk.  Enkele van de groepsleden mochten blijven om de machines te bedienen, maar de rest kon niet meer helpen omdat het werk was geoptimaliseerd.

Omdat veel mensen tijd overhielden ging men zich concentreren op de woonomgeving en de veiligheid en op de communicatie tussen de groepen. Ook hier verliep een soortgelijk proces, waardoor er naast een optimaal proces voor voedsel verkrijgen de 2de laag in de Maslov piramide werd geoptimaliseerd.

Een steeds groter wordende groep hield meer tijd over. Deze werd ingezet om leuke dingen met elkaar te doen, en ontwikkelde de groep niet alleen een optimalisatie slag voor voedsel en veiligheid, maar ook voor sociale groepsactiviteiten. De lagere fundamentele behoeften waren voorzien, en de weg naar de hogere fundamentele behoeften werd opgezet.

Als je dit voorbeeld doortrekt naar vandaag de dag gebeurt er eigenlijk hetzelfde, alleen op een andere laag in de piramide van Maslov. Met de ontwikkeling van de mens zijn de onderste lagen van de piramide van Maslov volledig geoptimaliseerd en hebben we veel tijd gestoken in de 3 hogere fundamentele lagen in de piramide. Ook hier heeft door de jaren heen in de 3de en 4de laag een optimalisatieslag plaatsgevonden en hebben we door innovatie en optimalisatie van deze processen ons als mens ontwikkeld, waarbij we steeds verplicht werden ons aan te passen aan de nieuwe situatie.  Mensen zonder werk door automatisering gingen iets nieuws verzinnen waar nog geen behoefte was , maar door de tijd die men overhield wel graag wilde.

De nieuwe situatie die ontstond als een bepaalde laag was geoptimaliseerd kenmerkt zich ook wel als een nieuwe economie die op iets nieuws was gebaseerd, maar waar innovatie altijd aan ten grondslag lag, ook wel de kondratieff-cyclus genoemd.

Ook nu staan we weer aan de vooravond van een nieuwe cyclus en zien we ander gedrag ontstaan in onze gemeenschap, alleen noemen we het nu met een marketingterm Het Nieuwe Werken. We verkopen geen speren meer, maar zijn structureel bezig zaken te optimaliseren, zodanig dat we uiteindelijk een optimaal ingericht proces hebben in laag 5 van de piramide van Maslov, de toegevoegde waarde aan de maatschappij. Dit wordt in marketing termen ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen genoemd, omdat de overige lagen al bijna volledig zijn geoptimaliseerd.

De mens is gelukkig creatief en innovatief en we zullen dus op kort termijn (volgens de kondratieff-cyclus) weer een nieuwe economie gaan krijgen, met daarbij de behorende gedragsverandering van onze gemeenschap. Mensen die door Cloud-Computing geen IT-omgevingen meer hoeven te bouwen zullen iets anders moeten. Door de grote van onze gemeenschap en de nieuwe technologie zijn we in staat dit alleen te doen (zzp-er) en vanuit ons huis.

Deze verandering noemen we dus Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken is dus een beschrijving van de gedragsverandering, zodat we hierop weer kunnen optimaliseren en geld verdienen, passend bij het huidige tijdsbeeld.

Zoals in dit voorbeeld is te zien wordt de mens door vernieuwing en optimalisatie verplicht te veranderen, waarbij diegene die het beste weet aan te passen en in te spelen op toekomstige behoefte het meest vooruit loopt en de beste overlevingskansen heeft (Charles Darwin).

Al met al is alles eenvoudig te verklaren met de theorie van Nikolai Kondratieff, de theorie van Abraham Maslov en de theorie van Charles Darwin.

Maar wie kan ons vertellen wat onze gemeenschap doet als we ook de laatste laag van Maslov hebben geoptimaliseerd? Voorlopig zijn we daar nog niet en zijn we voldoende innovatief om nog niet geoptimaliseerde processen in 1 van de andere lagen verder te verbeteren. Uit eigen beweging of omdat het werk wat we deden gewoonweg weg is weg geautomatiseerd.

Bent u klaar voor Het Nieuwe Werken in de nieuwe economie?

Het Nieuwe Werken door de jaren heen door Marcel van Beek.